Vad är lektiner?

Frågor och svar om lektiner.

Vad är lektiner?

Namnet lektin kommer av det latinska ordet “legere” som betyder selektera eller välja.
Lektiner är ett protein som kan binda sig specifikt till kolhydrater. Olika typer lektiner väljer olika typer av kolhydrater.

Var hittar vi lektiner?

Lektiner finns i de flesta växter, bär och frukter, exempelvis i bananer, tomater, potatis, paprika, nötter och fläderbär. De existerar också naturligt i människor och djur, samt i mikroorganismer. Lektinforskning är ett relativt nytt forskningsområde och det upptäcks hela tiden nya lektiner.

Vilken betydelse har lektiner?

Lektiner har stor betydelse i växters försvarsmekanism. När växter angrips av insekter eller mark ökar koncentrationen av lektiner som en del av detta försvar.

Vad kan lektiner göra för gott i våra kroppar?

I tunntarmen nedanför magsäcken sitter immunsystemets receptorer. Drygt 80% av kroppens immunsystem finns associerat med tarmsystemet. Receptorerna binder till sig ämnen som är nyttiga för att stärka immunsystemet. Lektiner finns bland dessa ämnen.

Forskning dokumenterar att lektiner från fläderbär och andra plantor kan binda sig till receptorer i tunntarmen hos människor. Växtlektiner och lektiner i mikroorganismer har många likheter med lektinerna vi hittar i vår egen kropp. Det är därfär inte osannolikt att en del av de positiva effekterna man kan uppleva kan bero på att växtlektinerna kopierar/immiterar de lektiner som naturligt finns i kroppen och justerar deras funktion.

Vad sker med lektiner i bearbetad mat?

Bearbetad mat utgör stadigt en ökande del av vår kosthållning. Detta kan ge oönskade konsekvenser som att växtlektinets positiva egenskaper försvinner eller kraftigt reduceras.

Är lecitin samma sak som lektin?

Lecitin är en fosfolipid bestående av fett och fosfor och ska inte förväxlas med lektin, som är ett protein med kolhydratbindande egenskaper.
Lecitin är centralt i cellernas förnyelseprocess och är ett av det viktigaste ämnena för hjärnan. Även om också detta kan vara hälsosamt för kroppen, har det emellertid mycket lite gemensamt med lektiner. Varken struktur eller verkningsmekanism är densamma.