Forskningen

Referenserna till forskning som vi här återger har inte för avsikt att framställa Lectinect som ett läkemedel. Avsikten med dessa referenser är att visa att ett kosttillskott baserat på lektiner från fläderbär kan vara en postitiv faktor i kosthållningen för många människor.

Palm research logo CMYK

En fundamental förutsättning – biologiskt aktiva lektiner

Mycket av dagens moderna kosthållning är bearbetad mat, vilket får till följd att den biologiska aktiviteten av viktiga komponenter ofta är reducerad.

Unik test- och produktionsmetod

Från litteraturen är det känt att lektiner från fläderbär kan bidra till immunsystemets funktion. Vi har utvecklat ett test som kan påvisa om lektiner i Lectinect hela tiden är biologiskt aktiva. Enkelt beskrivet så jämställer vi aktivitetsnivån i våra batcher upp mot en känd mängd och standardiserar därefter nivån. Om något har blivit fel i produktionen kommer detta att upptäckas i testen och batchen kasseras.

Grundforskningen bakom produkten

Lectinect-serien har utvecklats tillsammans med professor Ian Pryme. Läs mer om professor Pryme här.

Ian Pryme föddes 1944 i Stockport, England. Han har sedan 1967 arbetat i Norge och har där haft olika tjänster inom forskning, undervisning och administration. Sedan 1992 har han varit professor i Biokemi och Molekylärbiologi. Från år 2015 är Ian Pryme professor emeritus.

Lektiner (proteiner) och dess betydelse för immunsystemets funktion har varit ett av professor Prymes forskningsområden. Han räknas bland Europas främsta forskare inom lektiner och har sedan 1994 varit medförfattare till 45 artiklar om lektiners betydelse för immunsystemets funktion.

Lektiner är växtens försvar mot angrepp

Lektiner är proteiner som finns i de flesta växter, bär och frukter. Lektiner spelar en viktig roll i växtens försvarsmekanism. När växter angrips av insekter eller mark ökas koncentrationen av lektiner som en del av detta försvar [1, 2].

Lektiner från fläderbär kan stötta immunsystemet

HyllebaerIMG_0893

Frukt, växter och bär anses ha en positiv hälsoeffekt för människor. De senare åren har forskningen påvisat ett sammanhang mellan en del växters lektiner och människans immunsystem [3, 4]. Forskningen har bevisat att lektiner från fläderbär kan hjälpa immunsystemets funktion [5].

Lektiner från fläderbär binder sig till delar av immunsystemet i magområdet hos människor [6], och kan starta en positiv biologisk aktivitet [7]. Fläderbär innehåller också antocyaner [8].

Källor:

[1] Lectins as Plant Defence Proteins. Peumans W.J. and Van Damme, E.J.M. In Lectins: Biomedical Perspectives, pp. 1-21, 1995. Taylor and Francis, London.
[2] Waiting to fight? Lectin’s passive defence role in plants. Debenham M. Biologist 52, 2005, 74-79.
[3] Handbook of Plant Lectins: Properties and Biomedical Applications. Van Damme, E.J.M., Peumans W.J.,
Pusztai, A. and Bardocz, S. 1997. John Wiley and Sons, UK.
[4] Lectins in immunology. Kilpatrick D.C. In: Lectins: Biomedical Perspectives. Pusztai A. and Bardocz S.
pp.155-182,1995. Taylor and Francis, London.
[5] Zakay-Rones, Z., Thom, E., Wollan, T. and Wadstein, J. Randomized study of the efficacy and safety of
oral elderberry extract. Journal of International Medical Research 32, 2004, 132-140.
[6] Lectin binding reveals divergent carbohydrate expression in human and mouse Peyer’s patches. Sharma,
R., van Damme, E.J., Peumans, W.J., Sarsfield, P. and Schumacher, U. Histochemistry and Cell Biology
105, 1996, 459-466.
[7] Lectins as growth factors for the small intestine and the gut. Bardocz, S., Ewen, S.W.B. and Pusztai, A.
In Lectins : Biomedical Perspectives, pp. 103-116, 1995. Taylor and Francis, London.
[8] Potential health effects of berries. Beattie J., Crozier A. and Duthie G.G. Current Nutrition & Food Science 1, 2005, 71-86.