Fläderbär

Fläderbär (Sambucus nigra) har genom historien använts mot magproblem.

Av professor Ian Pryme.

Användningen av fläderbär vid magproblem har en historia som sträcker sig ca 2000 år tillbaka. De gamla grekerna använde fläderbär mot ett flertal magproblem.

The anatomy of the elder, av Dr Martin Blochwich, 1677

För att beskriva användning av fläderbärspreparat i behandling av magproblem hade Dr. Martin Blochwich två kapitel i sin handbok “Anatomia Sambuci” (The Anatomy of the Elder), publiserad i London i 1677, (nyligen utgiven på nytt: Blochwich, 2010 [1]) Chapter 19: Of Affections of the Stomach and Chapter 20: Of Affections of the Intestines).

Referenser för användning av fläderbär mot lös mage finner vi även i British Pharmacopea [2].
I flera andra handböcker, exempelvis Grieve [3], Madaus [4], Bisser [5], och Wichtl [6], hittar vi dokumentation som handlar om användning av fläderbär i Europa mot lös mage, hård mage och magproblem.

Enligt Madaus [4] användes torkade fläderbär i Tyskland för behandling av hård mage, medan rapporter år 1887 från Ukraina, Polen och Tjeckoslovakien berättar att man bryggde ett te av färska fläderbär mot liknade besvär. De positiva egenskaperna från fläderbär som ett effektivt medel mot hård mage finns beskrivet i Czech National Norm [7] och i Karmazin et al [8]. Wichtl [6] hänvisar till Swiss Pharmacopoeia [9] där den traditionella användningen av fläderbär mot hård mage är beskriven. Yöney et al [10] beskriver att i de östra delarna av Medelhavet har fläderbär använts i flera hundra år vid behandling av magproblem.

Fläderbär

I södra Italien rekommenderas extrakt från fläderbär för att hjälpa magen [11]. Leporatti and Corradi [12] har rapporterat att användningen av olika Sambucus nigra preparat är vanligt förekommande i de centrala delarna av Italien för behandling av hård mage och andra generella magproblem. Enligt Uncini Manganelli og Tomei [13] har fläderbär blivit effektivt använt i Toscana över lång tid mot många magproblem. Även i de västliga delarna av Medelhavet (t.ex. Catalonia), beskriver både Rigat et al [14] och Vallés et al [15, 16] att fläderbär används omfattande idag för behandling av bland annat gaser i magen, lös och hård mage.

Henneberg och Stasiulewic [17] (1996) har gett ut en översikt över flera olika växter som traditionellt används i Litauen. Fläderbär har använts i generationer för behandling av olika typer av magbesvär, som lös och hård mage.

Vlachojannis et al [18] beskriver att fläderbär traditionellt har använts i Tyskland mot hård mage.
I Urtekildens leksikon [19] läser vi att fläderbär också använts mot hård mage i Norge. Både Cejpek et al [20] och Novelli [21] berättar att hård mage effektivt kan behandlas med fläderbär.

Slutsats:

Det finns solid dokumentation från hela Europa om användning av fläderbär vid behandling av olika typer av vanliga magproblem.

Litteraturlista:

[1] Blochwich M. The Anatomy of the Elder; Original Edition 1677; Re-Edited 2010. Published by Berry Pharma AG.
[2] British Pharmacopea, 1788.
[3] Grieve M. A Modern Herbal. London, Jonathan Cape. 1931; 265-277.
[4] Madaus G. Lehrbuch der Biologischen Heilmittel. Band III. Georg Thieme Verlag. 1938; 2422.
[5] Bisser NG. Herbal drugs and phytopharmaceuticals: A handbook for practice on a scientific basis. Stuttgart: Medipharm Scientific 1994.
[6] Wichtl M. Herbal drugs and Phytopharmaceuticals. 3rd ed. Medpharm Scientific Publishers GmbH, Stuttgart. 2004; 549-550.
[7] Czech National Norm, 1958.
[8] Karmazín M., Hubík J., Dusek J. Seznam léciv rostlinného puvudu. VHJ Spofa, Praha 1984; 150-151 [in Czech].
[9] Swiss Pharmacopoeia [9] V. utgave, 1953.
[10] Yöney A., Prieto J.M., Lardos A., Heinrich, M. Ethnopharmacy of Turkish-speaking Cypriots in Greater London. Phytotherapy Res. 2010; 24, 731-740.
[11] Kilham C. Health benefits boost elderberry. HerbalGram American Botanical Council. 2000; 50-55.
[12] Leporatti M.L., Corradi L. Ethnopharmacobotanical remarks on the Province of Chieti town (Abruzzo, Central Italy). J. Ethnopharmacol. 2001; 74, 17-40.
[13] Uncini Manganelli R.E, Tomei P.E. Ethnopharmacobotanical studies of the Tuscan Archipelago. J.
Ethnopharmacol. 1999; 65, 181-202.
[14] Rigat M., Bonet M.A., Garcia S., Garnatje T., Vallès J. Studies on ethnobotany in the high river Ter valley (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). J. Ethnopharmacol. 2007; 113, 267-277.
[15] Vallès J., Bonet M.A., Agelet A. Ethnobotany of Sambucus nigra L in Catalonia (Iberian Peninsula): The integral exploration of a natural resource in mountain regions. Economic Botany. 2004; 58, 456-469.
[16] Vallès J., Bonet M.A., Garnatje T., Muntane J., Parada M., Rigat M. Sambucus nigra L in Catalonia (Iberian peninsula). In: Underutilized and Underexploited Horticultural crops. 2010, pp. 393-424. New India Publishing Agency, New Dehli.
[17] Henneberg M., Stasiulewicz M. Herbal ethnopharmacology of Lithuania/Vilnius region. In: Medicaments et ailments: l´approche ethnopharmacologique. 1996, pp.243-255.
[18] Vlachojannis J.E, Cameron M., Chrubasik S. A systematic review on the Sambucus fructus effect and efficacy profiles. Phytother. Res. 2010; 24,1-8.
[19] Urtekildens leksikon (3.1) Urtekildens leksikon http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/samb_nig.htm
[20] Cejpek, K., Maloušková, I., Konečny, M., Velíšek J. Antioxidant activity in variously prepared elderberry foods and supplements. Czech Journal of Food Science. 2009; 27, S45-S48.
[21] Novelli S. Developments in berry production and use. Bi-weekly Bul., Agriculture et Agroalimentaire Canada. 2003; 16, 5–6.